Bestyrelsesmøde

Dato:  12. november
Tid: kl.19.00
Sted: Korhuset. Brinken 7