Belysning som serviceordre

Produkter holder længere, hvis producenten også har ansvaret for at ved¬ligeholde dem. På den måde kan serviceordrer (product as service) være med til at gøre kommunens løsninger mere bæredygtige.

I flere andre kommuner har man valgt at udlægge byens belysning som en serviceordre. I stedet for selv at indkøbe og udskifte pærerne, får producenten ansvaret for dette. Dermed får producenten et incitament til at få pærerne til at holde så længe som muligt og gøre det så nemt som muligt at udskifte dem.

Man kan også kontormøbler eller andet i udbud på denne måde.
Når produkterne holder længere, kræver de færre ressourcer. Det mindsker mængden af affald, og det er godt for miljøet.