Radikale - Børn cykler i skole

Børn cykler i skole – naturligvis

De gode vaner grundlægges i de første år. Derfor er det vigtigt, at det er trygt at lade sine børn cykle i skole.

Området omkring Eltang Skole er ét af de steder, hvor det langt fra er trygt at være cyklist. Derfor mener vi, at det er et område, der bør prioriteres højt.

Der er mange andre skoler, hvor der tilsvarende er brug for at gøre skolevejen mere tryg og sikker.

KONKRETE INDSATSER FREM MOD 2030
For at fremme cyklismen blandt de yngste vil Radikale Venstre frem mod 2030 afsætte en pulje på 3 mio. kroner årligt, som skal bruges til at gøre skolevejene i kommunen mere sikre.

Det kan være omlægning til cykelvej, fartbegrænsninger eller p-begrænsninger på skolevejen, eller et forbud mod kørsel på skolevejen i skoletiden. De enkelte tiltag afhænger af de lokale forhold ved den enkelte skole.


Radikale - Børn cykler i skole

Børn cykler i skole

De gode vaner grundlægges i de første år. Derfor er det vigtigt, at det er trygt at lade sine børn cykle i skole.

En sammenhængende kommune

En sammenhængende kommune

Vi er én kommune, og det mener vi bør afspejle sig i infrastrukturen – også for dem der cykler.

Cykeloplevelser Kolding

Når oplevelsen er det vigtigste

Kolding er en kommune, som byder på en række store natur- og kulturoplevelser. 

Cykling Kolding

Cykling skal være sundere, lettere og ligetil

Cyklismen er et aktivt, der bør bruges målrettet til at mindste trængsel på vejene, nedbringe CO2 og gøre Kolding til en mere attraktiv kommune…

VEJEN ER GRØN

Radikale - vejen er grøn
GRØN INFRASTRUKTUR 2030

Vejen er grøn: temaer

Radikale - infrastruktur - cykelstier

DEN GRØNNE CYKELKOMMUNE

Flere skal cykle
Kolding Radikale Bilfri midtby

GRØN BILFRI MIDTBY

Grønne oaser og pladser
Kolding - BRT-busser

GRØN MODERNE TRANSPORT

SAMMENHÆNGENDE

VÆR MED

BLIV MEDLEM