Børn cykler i skole – naturligvis

De gode vaner grundlægges i de første år. Derfor er forholdene omkring skolerne vigtige. Ved at etablere zoner omkring skolerne, som begrænser kørsel med privatbil, kan vi gøre det nemmere og mere trygt for børnene at cykle i skole.

Vi kan samtidig gøre det sjovere at cykle. For eksempel ved at gøre cykelstien til en oplevelse eller ved at supplere med kampagner, hvor børnene optjener point til en tur i Slotssøbadet eller andet.

TØR VI. KAN VI
Vidste du, at Odense med en målrettet indsats over fire år er lykkes med at forøge antallet af cykelture med 20% – svarende til 25.000 ekstra cykelture hver dag?

Cirka halvdelen af de nye cykelture stammer fra bilister, der har skiftet bilen ud med en cykel. Det har samtidig givet en besparelse på 33 mio. kr. på sundhedsområdet – eller 165% af den samlede investering på 20 mio. kr.

Odense har en overordnet handleplan for mobilitet og byrum, og som en del af den er der også særlige indsatser for børn.

Du kan se meget mere om Odenses kampagner for børn og de mange andre tiltag for cyklisterne på Odense Kommunes cykelside.