Cykling Kolding

Cykling skal være sundere, lettere og ligetil

Cyklismen er et aktiv, der bør bruges målrettet til at mindske trængsel på vejene, nedbringe CO2-forureningen og gøre Kolding til en mere attraktiv kommune at bo og færdes i.

I Kolding er der mere end 20.000 beskæftigede, der dagligt pendler til og fra arbejde. De fortjener en reel mulighed for at vælge cyklen til, – også selvom de arbejder i ét af erhvervsområderne langs motorvejen.

Det kræver let tilgængelige og direkte cykelruter, som er velholdte med moderne forhold for elcykler og cykelparkering. Det kræver bedre muligheder for at krydse bymidten på cykel.

Og så kræver det ikke mindst information og viden, som kan sikre en tryg og kvalificeret omstilling til en grøn infrastruktur.

KONKRETE INDSATSER FREM MOD 2030
For at give borgerne et samlet overblik over cykelruter, kampagner og tiltag, der er på vej, ønsker vi at etablere en hjemmeside til den grønne cykelkommune. Hjemmesiden er et tillæg til den eksisterende information, der er tilgængelig på Kolding Kommunes hjemmeside.

For at kvalificere udviklingen af Kolding som grøn cykelkommune, mener vi, at der er behov for at lave en grundig undersøgelse af cyklismen i Kolding, som inkluderer brug af elcykler. Undersøgelsen skal give svar på, hvordan vi bedst flytter dele af biltrafikken over på cyklerne og således bidrage til at reducere omkostningerne til unødige udvidelser af veje til privatbilisme.


Radikale - Børn cykler i skole

Børn cykler i skole

De gode vaner grundlægges i de første år. Derfor er det vigtigt, at det er trygt at lade sine børn cykle i skole.

En sammenhængende kommune

En sammenhængende kommune

Vi er én kommune, og det mener vi bør afspejle sig i infrastrukturen – også for dem der cykler.

Cykeloplevelser Kolding

Når oplevelsen er det vigtigste

Kolding er en kommune, som byder på en række store natur- og kulturoplevelser. 

Cykling Kolding

Cykling skal være sundere, lettere og ligetil

Cyklismen er et aktivt, der bør bruges målrettet til at mindste trængsel på vejene, nedbringe CO2 og gøre Kolding til en mere attraktiv kommune…

VEJEN ER GRØN

Radikale - vejen er grøn
GRØN INFRASTRUKTUR 2030

Vejen er grøn: temaer

Radikale - infrastruktur - cykelstier

DEN GRØNNE CYKELKOMMUNE

Flere skal cykle
Kolding Radikale Bilfri midtby

GRØN BILFRI MIDTBY

Grønne oaser og pladser
Kolding - BRT-busser

GRØN MODERNE TRANSPORT

SAMMENHÆNGENDE

VÆR MED

BLIV MEDLEM