Radikale - infrastruktur - cykelstier

Den grønne cykelkommune

Det er sundt at cykle og det kræver langt mindre plads end biler. Derfor vil vi prioritere cyklismen i hele Kolding og i særdeleshed omkring skolerne. Alle skal kunne cykle trygt. Alle skal kunne cykle til og fra centerbyerne. Og hvis man bor og arbejder i og omkring Kolding by, skal man kunne cykle på max 30 minutter til og fra arbejde. Det gælder også elcykler. Det skal være nemmere, mere sikkert og sjovere at cykle.

Samlet cykleplan

Radikale Venstre ønsker en samlet trafikhandleplan for hele kommunen, som kigger frem mod 2040 og som sikrer en langsigtet, sammenhængende, grøn strategisk prioritering.

Årlig opfølgning

Den skal følges op årligt med en status på udledningen af CO2 og på udviklingen i forhold til målene i øvrigt. Med dette lægger vi også op til en ny, revideret cykelplan, der kan erstatte den gamle plan fra 2012.

Fokus på fakta

Trafik og infrastruktur står for næsten en tredjedel af det danske CO2-udslip, svarende til over 16 millioner tons CO2 om året. Ikke desto mindre er det ét af de områder, kommunerne har haft sværest ved at løfte. Handleplanerne med den løbende opfølgning skal sikre, at vi får vendt den udvikling.

VEJEN ER GRØN

Radikale - vejen er grøn
GRØN INFRASTRUKTUR 2030

Vejen er grøn: temaer

Radikale - infrastruktur - cykelstier

DEN GRØNNE CYKELKOMMUNE

Flere skal cykle
Kolding Radikale Bilfri midtby

GRØN BILFRI MIDTBY

Grønne oaser og pladser
Kolding - BRT-busser

GRØN MODERNE TRANSPORT

SAMMENHÆNGENDE

VÆR MED

BLIV MEDLEM