En sammenhængende cykelkommune

En sammenhængende kommune

Vi er én kommune, og det mener vi bør afspejle sig i infrastrukturen – også for dem, der cykler.

Der har været snak om at binde centerbyerne sammen med Kolding i mange år. Nu er det på tide, vi får afsat de penge, der skal til at få det gjort.

Vi har brug for at få flere over på cyklen, og så vil vi også gerne styrke centerbyerne som attraktive bosætningsområder. Her er en moderne, grøn infrastruktur med plads til cyklister et vigtigt parameter.

KONKRETE INDSATSER FREM MOD 2030
Radikale Venstre ønsker at prioritere etablering af følgende cykelruter:

1. Etablering af cykelrute mellem Lunderskov og Kolding. Ved at etablere den via Gabølvej / Hylkedalsvej er det muligt at begrænse anlæg af ny cykelsti ved at indtænke Gabølvej og Møllevang i cykelruten.

2. Etablering af super cykelsti langs Nr. Bjertvej til Eltang. På sigt er ambitionen at etablere en cykelrute hele vejen til Fredericia.

3. Etablering af cykelrute mellem Lunderskov og Kolding langs Esbjergvej. Den cykelrute vil bidrage til en mere sammenhængende infrastruktur i den nordlige del af kommunen.


Radikale - Børn cykler i skole

Børn cykler i skole

De gode vaner grundlægges i de første år. Derfor er det vigtigt, at det er trygt at lade sine børn cykle i skole.

En sammenhængende kommune

En sammenhængende kommune

Vi er én kommune, og det mener vi bør afspejle sig i infrastrukturen – også for dem der cykler.

Cykeloplevelser Kolding

Når oplevelsen er det vigtigste

Kolding er en kommune, som byder på en række store natur- og kulturoplevelser. 

Cykling Kolding

Cykling skal være sundere, lettere og ligetil

Cyklismen er et aktivt, der bør bruges målrettet til at mindste trængsel på vejene, nedbringe CO2 og gøre Kolding til en mere attraktiv kommune…

VEJEN ER GRØN

Radikale - vejen er grøn
GRØN INFRASTRUKTUR 2030

Vejen er grøn: temaer

Radikale - infrastruktur - cykelstier

DEN GRØNNE CYKELKOMMUNE

Flere skal cykle
Kolding Radikale Bilfri midtby

GRØN BILFRI MIDTBY

Grønne oaser og pladser
Kolding - BRT-busser

GRØN MODERNE TRANSPORT

SAMMENHÆNGENDE

VÆR MED

BLIV MEDLEM