Flere grønne byrum

Grønne rekreative byrum er med til at gøre byen attraktiv og leveværdig. De bidrager til borgernes sundhed og velvære og skaber en tættere sammenhæng mellem by og natur. Derfor ønsker Radikale Venstre, at de nuværende strategier for biodiversitet, bynatur, og træer følges op med handleplaner, der realiserer de grønne byrum. Dette skal omfatte etablering af byhaver og udnyttelse af byens tage.


TØR VI. KAN VI
Vidste du, at London har en målsætning om at gøre hele 50% af byen til grønne områder inden 2050?

Du kan se mere om storbyens grønne strategi på Londons hjemmeside.

I Danmark er Vejlandskvarteret på Amager et af de hidtil mest ambitiøse bæredygtige byggerier. Det nye boligområde med 2.000 boliger bliver således integreret i den omkringliggende natur. Ud af et samlet areal på 18,1 hektar, bliver over en 1/3 natur og friareal, som understøtter biodiversiteten og områdets eksisterende økosystemer.

Du kan se mere om det nye byggeri på By og Havns hjemmeside.