Generalforsamling (ordinær)

Dato:  2. april
Tid: kl.19.00
Sted: KUC

Deltagere: Alle er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret.