Cirkulær økonomi. Fra affald til varig ressource.

Kolding skal gå forrest, når det handler om at udnytte hver enkelt ressource optimalt. For Radikale Venstre betyder det, at kommunen som virksomhed skal stå som et fyrtårn, når det gælder eget forbrug. I forhold til borgerne og virksomhederne skal vi skabe de rammer, der gør det nemt og attraktivt at gøre det mest bæredygtige.

SMART SORTERING: Det skal være let forståeligt og nemt i praksis for alle koldingensere at sortere affaldet. Der skal i design være genkendelighed i måden at sortere på, uanset om man er hjemme, i skole eller på arbejde. Men selve affaldssorteringen skal i praksis være skræddersyet til det konkrete behov, så den mest bæredygtige løsning altid er den nemmeste for borgerne.

HOLD PÅ SKIDTET: Affald er en ressource, og det tager vi bogstaveligt. Med det ligger der samtidig et klart fokus på de øverste lag i værdikæden. Vi skal styrke deleordninger, reparationsforretninger og genbrugsbutikker, så vi kan genbruge produkterne mest muligt, før vi begynder at genanvende produkterne som råstoffer. Vi vil udnytte affaldet til at skabe vækst og innovation, og det skal afspejles i kommunens indkøb og udbud med krav til, at produkter kan udnyttes som ressource, når de har udtjent deres formål.

GENBRUG AF BYGGEMATERIALER: Byggeaffaldet udgør næsten en tredjedel af det samlede affald. Vi ønsker en målrettet indsats, der koordinerer nedrivning af slidte bygninger med nye byggerier. Rester, som f.eks. fundamenter, fra nedrevne byggerier kan gentænkes som elementer i nye byggerier, der skal opføres samme sted. Eksempler fra andre kommuner viser, at denne type koordinering kan bidrage med tæt på 100% genbrug/genanvendelse. Desuden kan det gennemføres med økonomisk besparelse.

KONKRETE MÅL

1. Kolding skal genanvende 90% af det husholdningsaffald, der indsamles i kommunen senest 2040.
2. Kolding skal genanvende 90% af det erhvervsaffald, der indsamles i kommunen senest 2040.
3. Kolding Kommune skal som virksomhed udfase al brug af engangsplast. Der skal tilstræbes også at udfase plast produceret med fossile brændsler.

SÅDAN VIL VI GØRE

Radikale Venstre ønsker en overordnet handleplan for Koldings håndtering af affald og ressourcer som en del af en samlet grøn plan for kommunen. Planen skal tage udgangspunkt i principperne for cirkulær økonomi og sætte en samlet grøn retning for al brug af ressourcer i kommunen, herunder indsatserne fra den eksisterende affaldsplan.
Handleplanen skal følges op årligt med status på genanvendelse og udnyttelsen af de forskellige grupper af ressourcer, og således danne baggrund for nye konkrete tiltag og delmål.

Planen omfatter:
• Videreudvikling af smart sortering i samarbejde med brugergrupper.
• Oplæg til samarbejde med byggebranchen om koordinering og udnyttelse af byggeaffald.
• Oplæg til samarbejde med lokale virksomheder om at skabe målrettet vækst med cirkulær økonomi.
• Gennemgang af Kolding Kommunes indkøb og udbud med henblik på at målrette disse til cirkulær økonomi.
• Opdatering af Kolding Kommunes krav til leverandører ved indkøb og udbud, så disse understøtter kommunens målsætninger for grøn udvikling.

TØR VI. KAN VI.
Vidste du, at man allerede genanvender ca 80 % af borgernes affald i den Østrigske delstat Oberösterreich? Og Sloveniens hovedstad, Ljubljana, har med en Zero Waste-strategi de seneste 10 år ændret byens affaldshåndtering til at blive én af verdens bedste. I 2008 blev kun 29,3% af byens affald genanvendt. Ved udgangen af 2018 var byen nået op på at genanvende 68% af alt affald.