GRØN ENERGI. Besparende og vedvarende.

Den energi, vi ikke bruger, er den grønneste. Derfor er øget energieffektivisering et første vigtigt skridt i den grønne omstilling. Men Radikale Venstre i Kolding vil mere handling NU. Vi vil udfase brugen af fossile brændsler og arbejde for, at Kolding Kommune som geografisk enhed bliver CO2-neutral og selvforsynende med vedvarende energi til el og varme.

SELVFORSYNENDE MED VEDVARENDE ENERGI: Udbygning af vedvarende energi kræver en masterplan. Vi ønsker en samlet handlingsplan, der beskriver, hvilket mix af vedvarende energityper (sol, vind, geotermi, udnyttelse af spildevand og spildvarme, m.v.), der skal etableres for at opnå selvforsyning. Planen skal anvise, hvordan og hvornår vi realiserer målet om at blive selvforsynende frem mod 2040.

ENERGIEFFEKTIVISERING: Radikale Venstre ser energieffektivisering af bygningsmasse, industriprocesser, og borgernes adfærd, som central i den grønne omstilling. Det er afgørende for at nedbringe udledningen af CO2, og det er afgørende for at vi sideløbende kan producere en mængde vedvarende energi, der matcher vores reelle behov. Vi ser ikke et stort antal vindmøller og solcelleanlæg i kommunen som et mål i sig selv eller en anledning til at overforbruge energi. Vi ønsker den produktion, det kræver at dække vores eget forbrug, efter at forbruget er gjort så effektivt som muligt. Det er ansvarligt. Og hensynsfuldt.

MAKSIMAL UDNYTTELSE AF SPILDPRODUKTER: Vi ønsker fuld fokus på udnyttelsen af spildevand og spildvarme. Sol og vind kan dække strømforbruget, men ikke varmeforbruget uden supplement fra andre mere stabiliserende energikilder. Her har BlueKolding allerede leveret smarte løsninger indenfor udnyttelse af spildevand og sammen med udnyttelse af spildvarme fra industrien er det i dag de mest bæredygtige løsninger til produktion af energi. Det skal vi understøtte – naturligvis.


OVERORDNEDE KLIMAMÅL

  1. Kolding Kommune som geografisk enhed skal være CO2-neutral senest 2040.
  2. Kolding Kommune som geografisk enhed skal være selvforsynende med vedvarende grøn energi senest 2040.
  3. Brug af fossile brændsler skal være udfaset i Kolding Kommune som geografisk enhed senest 2040.

SÅDAN VIL VI GØRE
Radikale Venstre ønsker en årlig energiredegørelse og en samlet handlingsplan for vedvarende energi, som dækker hele Kolding som geografisk enhed, og som er forankret i en overordnet ambition om at blive CO2-neutral og udfase brugen af fossile brændsler.

Handleplanen skal følges op årligt med en status over energieffektiviseringen på de forskellige områder samt status på udbygningen af vedvarende energi, og således danne baggrund for nye konkrete tiltag og delmål.

Planen omfatter:

  • Udvidelse af den årlige energiredegørelse i samarbejde med forsyningsselskaber m.fl., så den ikke alene omfatter kommunens egne bygninger, men hele Kolding Kommune som geografisk enhed.
  • Oplæg til samarbejde omkring energieffektivisering bredt i kommunen.
  • Masterplan for produktion af vedvarende energi, herunder mix af energityper og placering.
  • Oplæg til energieffektivisering gennem kommunens udbud og indkøb.