GRØN TRAFIK. Renere og sundere

Radikale Venstre mener, at Kolding har brug for ny retning for trafikken, hvor vi skifter bilkaos ud med en gennemtænkt, grøn infrastruktur. Det vil gøre byen renere og sundere og belaste klimaet mindre.

BÆREDYGTIG TRANSPORT: Radikale Venstre ønsker en klar prioritering af en mere bæredygtig infrastruktur. Derfor siger vi også nej tak til nye motorveje. Vi kan kun bruge pengene én gang, og det skal være på initiativer, der flytter transporten i en grøn og bæredygtig retning, så den forurener mindre, udleder mindre CO2 og giver mindre trafikalt kaos.

BEDRE FORHOLD FOR CYKLISTER: Det er sundt at cykle og det kræver langt mindre plads end biler. Derfor vil vi prioritere cyklismen i Kolding og i særdeleshed omkring skolerne. Det gælder også elcykler og el-scootere. Det skal være nemmere, mere sikkert og sjovere.

GRØN BYMIDTE: Bymidten indenfor ringgaden skal først og fremmest være et attraktivt sted for borgerne at mødes og være sammen. Derfor ønsker vi alle små veje vurderet i forhold til omlægning til miljøzone, cykelsti, ensretning, kørsel på særlige tidspunkter, veje forbeholdt beredskab, varekørsel og renovation, m.v.


KONKRETE MÅL

 1. Brug af køretøjer på fossile brændsler skal være udfaset senest 2040.
 2. Man skal kunne cykle nemt og trygt til og fra alle steder i Kolding by indenfor motorvejsringen på 30 minutter senest 2040.
 3. Alle motorvejstilkørsler skal have samkørselspladser, der er udbygget til trafikale nøglepunkter senest 2040.
 4. 90% af kommunens skoleelever skal senest 2040 gå, cykle eller benytte kollektiv transport til og fra skole.


SÅDAN VIL VI GØRE
Radikale Venstre ønsker en samlet trafikhandleplan for hele kommunen, som følges op årligt med en status på udledningen af CO2 og udvikling i forhold til målene i øvrigt. Handleplanen skal tage hensyn til de forskellige behov og muligheder der er, alt efter om man færdes i den indre by, indenfor motorvejen eller i et af kommunens landområder.

Planen omfatter:

 • Etablering af cykelinfrastruktur indenfor motorvejen med cykelbaner, øget sikkerhed ved skoler og optimering af p-forhold med ladere til elcykler og el-scootere ved motorvejstilkørsler og andre trafikknudepunkter.
 • Kampagne: ’Lån en elcykel’, hvor låneren kan afprøve og efter en periode har mulighed for at købe en el-cykel.
 • Udvikling af grøn bymidte.
 • Oplæg til samarbejde med forsyningsselskaberne om udvikling af lade-infrastruktur til el-biler med prioritering af taxier, flextrafik og beboere i centerkommunerne.
 • Lavere priser på flextrafik.
 • Udvikling af samkørselspladser ved alle motorvejstilkørsler.
 • Oplæg til samarbejde med kommunens transportvirksomheder til udvikling af bæredygtig tung transport.
 • Oplæg til samarbejde i Trekantområdet og andre østjyske kommuner om udvikling af den kollektive transport langs motorvejene og mellem hovedbyerne, så den bliver et reelt, velfungerende alternativ til privatbilismen.
 • Plan for elektrificering af havnen i forbindelse med havneplanen.


TØR VI. KAN VI.

Vidste du, at 75% af al trafik i København allerede i dag foregår til fods, på cykel eller med offentlig transport. Andre byer som f.eks. München har sat som mål at nå en fordeling på mindst 80% bæredygtig transport inden 2030 mod max 20% privatbiler.