Grøn vækst - design fremtiden. Nu.

 I dag er bæredygtighed blevet en forudsætning for vækst – og tilsvarende er viden og innovative løsninger en forudsætning for at gøre Kolding til en bæredygtig kommune. Radikale Venstre ser derfor samarbejdet med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne som afgørende for en vellykket grøn omstilling. 

GRØNNERE VIDEN ER VEJENGrøn omstilling kræver grønne kompetencer. Derfor ønsker vi i samarbejde med folkeskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser samt efteruddannelserne, at styrke fokus på grøn ledelse, bæredygtigt design og grøn teknologi. Vi ønsker ligeledes at tiltrække flere uddannelser, så Kolding som uddannelsesby både står for design og bæredygtighed.

INNOVATION OG UDVIKLING: Vi ønsker at understøtte lokal innovation og udvikling af klima- og biodiversitetsvenlige løsningerMed afsæt i lokale kompetencer kan vi sammen målrette initiativer, der sætter det lokale erhvervsliv i stand til at skabe nye, grønne arbejdspladser. 

BRUG FOR DESIGNBæredygtighed kan føre til bedre og mere attraktive løsninger, end dem vi kender i dag. Men det moderne bæredygtige liv bliver først rigtigt attraktivt, når de løsninger vi omgiver os med, er designet, så vi føler os godt tilpas. Vi vil sætte Kolding på verdenskortet som førende designby, et omdrejningspunkt for design af det moderne, bæredygtige liv. Lad os sammen gøre bæredygtighed lækkert. 

KONKRETE MÅL 

  1. Der skal skabes 2.500 nye, grønne arbejdspladser i Kolding Kommune inden 2040.
  1. Alle brancher/virksomheder, har forpligtet sig på grøn vækst og grøn omstilling via ambtiøse klimaaftaler med konkrete indsatser og mål.
  1. Vi skal hvert år frem mod 2040 præsentere bud på bæredygtige produkter, løsninger og bæredygtigt design til inspiration

 

SÅDAN VIL VI GØRE
Radikale Venstre ønsker i samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner at lægge en plan for målrettet grøn erhvervsudvikling med dertil hørende grønne kompetencer. 

Handleplanen skal følges op årligt med en status over udviklingen og danne baggrund for nye konkrete tiltag og delmål. 

 

Planen omfatter: 

  • Øget fokus på grønne teknologier og grønt design på uddannelsesinstitutionerne. 
  • Øget synlighed omkring lokale, klima- og biodiversitetsvenlige produkter. 
  • Årlig messe for lokal innovation og design af klima- og biodiversitetsvenlige løsninger. 
  • Dialog med folkeskoler om skoleprojekter til understøttelse af energibesparelser. 
  • Understøttelse af platform for lokal økologisk og biodiversitetsvenlig fødevareproduktion. 
  • Afklaring af mulighed for etablering af uddannelse i Kolding med særligt fokus på klima- og biodiversitetsvenligt landbrug. 

FAKTA

Et ’grønt job’ er ifølge Danmarks Statistik, der er baseret på produktion/udførelse af grønne varer og tjenester. De grønne varer og tjenester skal være produceret med henblik på at være enten miljøbeskyttende eller ressourcebesparende. Andelen af grønne jobs i Danmark er ca. 6%.