Radikale - politisk udspil - grøn plan

Sammen. Designer vi en grøn fremtid.

Radikale Venstre vil en ambitiøs grøn omstilling. Hvis det skal lykkes, har vi brug for at samle alle gode lokale kræfter. Fra erhvervsliv og uddannelser og uddannelsesinstitutionerne til fagfolk og den enkelte borger. Det er sammen, vi kan udvikle, skabe og accelerere den grønne omstilling og bæredygtig vækst.

Grøn Taskforce

Den grønne omstilling giver nye muligheder for skabe udvikling, men det stiller store krav til koordinering og samarbejde mellem de centrale aktører og kommunen. Derfor ønsker vi at etablere en tværgående task force i samarbejde med Business Kolding / de lokale virksomheder, forsyningsselskaber, foreninger, uddannelsesinstitutioner – og kommunen.

Enheden skal sikre fremdrift og bred koordinering. Og den skal eksekvere handleplaner og følge op med statusrapporter, som kan danne baggrund for nye delmål m.v. Det skal være enkelt og agilt med fokus på handling.

Fagfolk og eksperter i spil

Vi har en guldgrube af fagfolk i forvaltningerne, og vi har adgang til eksperter og forskere, der kan supplere med relevant viden. Vi vil lytte og bringe de stærke kompetencer bedre i spil. Den grønne omstilling er omfattende og kvalitet i løsningerne forudsætter et afsæt baseret på viden og indsigt.

Nye former for inddragelse

Det er den almindelige borger, der er eksperten, når det handler om, hvordan det er at bo, leve og arbejde i Kolding Kommune – og hvordan vi bedst skaber en grøn omstilling, der virker i hverdagen. Derfor vil vi give borgerne reelle muligheder for at bidrage til udviklingen med lokale borgerråd, midlertidige særlige udvalg og lignende initiativer. På den måde kan borgerne få medindflydelse og medansvar for konkrete problemstillinger. Og politikerne vil få ny viden og ideer, der kan afprøves i samspil med lokalbefolkningen. Det ser vi som et positivt samspil.

Aktive opgaveudvalg

Borgerne skal inddrages. Derfor vil Radikale Venstre aktivt bruge muligheden for at oprette særlige opgaveudvalg, borgerråd og nye måder at inddrage borgerne. På den måde kan borgerne få medindflydelse og medansvar for konkrete problemstillinger. Og politikerne vil få ny viden og ideer, der kan afprøves i samspil med lokalbefolkningen. Det ser vi som et positivt samspil, ikke kun på det grønne område, men generelt i kommunens politik.

Radikale - politisk udspil - grøn plan

TØR VI. KAN VI. 

Vidste du, at Gentofte siden 2015 har haft 34 midlertidige særlige udvalg, hvor borgerne er blev inviteret med ind i det politiske maskinrum? Sammen med politikere har de fundet nye og kreative løsninger på lokale problemer. Flere andre kommuner har i dag også nedsat borgerråd.

Grøn fundraising og grønne puljer

Radikale Venstre vil afsætte midler til en grøn pulje, der skal give borgerne mulighed for at søge støtte til nye grønne borgerprojekter. Målet er at stimulere initiativer, engagement og få grønne ideer til at spire.

Vores fundraiser enhed skal styrkes og sammen med den tværgående task force kortlægge puljer og sikre ekstern finansiering via de mange mulige internationale, nationale og regionale puljer. Desuden skal enheden formidle information om støttemuligheder til relevante aktører, så vi får gearet vores ideer og initiativer.

Inspiration, information og interaktion 

En ambitiøs grøn omstilling forudsætter viden og kendskab til løsningerne hos både borgere og virksomheder. Derfor er grøn læring og uddannelse helt nødvendige virkemidler i både skole- og uddannelsessystemet, i efteruddannelse af håndværkere og i fritidstilbuddene til borgerne.

Der findes allerede nu gode muligheder for at styrke dialogen med f.eks. Komtaineren og andre pop-up, rul ud, kig ind initiativer. De vil alle kunne inspirere, informere og interagere i børnehaver, på uddannelsesinstitutioner, i lokale nabolag, på virksomheder, m.v.

Sæt borgerne i spil

Der er mange områder, hvor vi som borgere kan gøre en forskel. Vi skal sætte borgerne i spil. fx Vi har i dag et højt spild af madvarer, fordi mad, der ikke kan sælges, ikke bliver sorteret, inden det ryger i containeren. Sådan behøver det ikke at være.

Vi ønsker også at støtte initiativer, der bringer borgerne tættere på de lokale økologiske landmænd. Vi kan sørge for gode rammer hvis en forretning ønsker f.eks at tage initiativ til mindre emballage.

Ofte starter ideer og initiativer hos ildsjæle og det skal vi være klar til at støtte op om.

Radikale - politisk udspil - grøn plan

Vidste du at …

I Sønderborg etablerede man i 2007 et offentligt privat partnerskab under navnet ProjectZero. Siden har kommunen i samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner arbejdet for at gøre Sønderborg CO2-neutral i 2030.

ProjectZero drives den dag i dag af et sekretariat, som implementerer og driver projekterne. Det har også ansvar for at koordinere, monitorere og kommunikere om effektskabelsen og de gode omstillingshistorier fra borgerne og virksomhederne.

GRØN PLAN

GRØN PLAN: Grøn 2030-40 plan
GRØN 2040 PLAN

Grøn plan: temaer

Radikale - politisk udspil - grøn plan

SAMMEN

Inddragelse og demokrati
Radikale - biodiversitet mere natur - politik

MERE NATUR

Vildere og grønnere
Radikale - grøn energi  - politik

GRØN ENERGI

Besparende og vedvarende
Radikale - infrastruktur - cykelstier

VEJEN ER GRØN

Renere og sundere
Radikale - cirkulær økonomi

CIRKULÆR

Fra affald til ressource
Radikale - grøn byggeri

BYG GRØNT

BÆREDYGTIG: BY, LAND OG VAND
Radikale - grøn vækst

GRØN VÆKST

Viden, værktøj og wauw

VÆR MED

BLIV MEDLEM