Radikale - grøn vækst

Sammen. Designer vi en grøn fremtid.

Bæredygtighed er en forudsætning for vækst. Viden og innovation er ligeledes en forudsætning for at skabe en bæredygtig kommune. Radikale Venstre vil i samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne udvikle stærke innovative fællesskaber, der gør Kolding til omdrejningspunkt for fremtidens grønne løsninger.

Grøn viden er vejen

Grøn omstilling kræver grønne kompetencer. Derfor ønsker vi i samarbejde med folkeskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser samt efteruddannelserne, at styrke fokus på grøn ledelse, bæredygtigt design og grøn teknologi. Vi ønsker ligeledes at tiltrække flere uddannelser, så Kolding som uddannelsesby både står for design og bæredygtighed.

Design er grøn fremtid

Bæredygtighed kan føre til bedre og mere attraktive løsninger, end dem vi kender i dag. Men det moderne bæredygtige liv bliver først rigtigt attraktivt, når de løsninger vi omgiver os med, er designet, så vi føler os godt tilpas. Vi vil sætte Kolding på verdenskortet som førende design-by, et omdrejningspunkt for design af det moderne, bæredygtige liv. Lad os sammen gøre bæredygtighed lækkert.

Levende laboratorium

Vi ønsker at understøtte lokal innovation og udvikling af klima- og biodiversitetsvenlige løsninger. Med afsæt i lokale kompetencer kan vi gøre Kolding til et levende laboratorium, der sætter iværksættere og lokale virksomheder i stand til at afprøve nye grønne løsninger, som i gang kan bidrage til nye, grønne arbejdspladser.

Radikale - politisk udspil - grøn plan

TØR VI. KAN VI. 

Vi skal være et levende, grønt laboratorium, hvor vi kobler iværksætteri, viden og uddannelse med etableret erhvervsliv, investering og erfaring. Et sted, der skaber nye muligheder, der endnu ikke er kendte.

Grøn omstilling med virksomhederne

Vi ønsker, at Business Kolding i samarbejde med erhvervsorganisationerne skal understøtte og inspirere lokale virksomheder til grøn omstilling. F.eks. ved at sikre udbud af efteruddannelse til håndværkere og rådgivere med fokus på energieffektivisering ved renovering og ombygning af bygninger, udvikling af forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi, styrkelse af drift gennem grønne mærkninger og tiltrækning af grønne investeringer, m.v.
FN’s 17 verdensmål og social bæredygtighed indgår som en del af grundlaget for dette arbejde.

Grønt vækstmiljø for iværksætterne

Fremtidens grønne iværksættere skal starte op i Kolding. Vi skal være det bedste sted at starte. Vi skal være et levende, grønt laboratorium, hvor vi kobler iværksætteri, viden og uddannelse med etableret erhvervsliv, investering og erfaring. Et sted, der skaber nye muligheder, der endnu ikke er kendte.

Grøn handel – 
re:use re:pair re:think

Kolding er i dag en af Danmarks største
handelsbyer. Vi ser muligheden for at fastholde den position med en målrettet grøn og digital omstilling. Vi vil derfor arbejde for, at Koldings handelsliv får en stærk bæredygtig profil, der kan være med til at styrke. Koldings brand som Danmarks grønne
handelsby.

Det nye grønne marked med grøn profil er et godt step på vejen – men vi skal meget mere.

Grøn turisme og oplevelseserhverv

Vi ønsker, at stimulere vores kommunale
attraktioner og private aktører til grøn
erhvervs- og privatturisme.

Der er et stort grønt potentiale i turisme- og
oplevelseserhvervet. Det gælder i forhold til at bruge mindre og grønnere energi. Det gælder også øget fokus på bæredygtig mad med økologiske, lokale og sæsonbestemte råvarer samt mindre madspild. Endelig er der mulighed for at optimere brugen af ressourcer gennem bedre genanvendelse og
nye produkter.

Udlægning og omlægning

Størstedelen af Koldings areal er landbrug. Vi ønsker samarbejde med de lokale landmænd
at skabe de bedste rammer for udviklingen af det bæredygtige landbrug. Herunder få maksimalt
udbytte af de midler, der er afsat til udlægning og omlægning af jordene og stimulere
forsøg med ekstensiv drift og brug af nye teknologier. Desuden ønsker vi at understøtte øget
afsætning af lokalt produceret økologiske og biodiversitetsvenlige fødevarer.

Radikale - politisk udspil - grøn plan

Ambitiøse mål

1. Der skal skabes 2.500 nye, grønne arbejdspladser i Kolding Kommune inden 2040.

2. Alle brancher/virksomheder, har forpligtet sig på grøn vækst og grøn omstilling via ambtiøse klimaaftaler med konkrete indsatser og mål.

3. Vi skal hvert år frem mod 2040 præsentere bud på bæredygtige produkter, løsninger og bæredygtigt design til inspiration.

GRØN PLAN

GRØN PLAN: Grøn 2030-40 plan
GRØN 2040 PLAN

Grøn plan: temaer

Radikale - politisk udspil - grøn plan

SAMMEN

Inddragelse og demokrati
Radikale - biodiversitet mere natur - politik

MERE NATUR

Vildere og grønnere
Radikale - grøn energi  - politik

GRØN ENERGI

Besparende og vedvarende
Radikale - infrastruktur - cykelstier

VEJEN ER GRØN

Renere og sundere
Radikale - cirkulær økonomi

CIRKULÆR

Fra affald til ressource
Radikale - grøn byggeri

BYG GRØNT

BÆREDYGTIG: BY, LAND OG VAND
Radikale - grøn vækst

GRØN VÆKST

Viden, værktøj og wauw

VÆR MED

BLIV MEDLEM