Radikale Kolding - grøn plan
POLITISK UDSPIL

GRØN PLAN

Vi har en vision og den er grøn. Der er brug for en samlet GRØN PLAN for Kolding Kommune.  

Se hele udspillet her

Radikale - politisk udspil - grøn plan

Inddragelse og demokrati

Radikale Venstre vil mere inddragelse og mere reel inddragelse af borgerne. Og så vil vi arbejde for at etablere et samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne i en grøn task force, der kan koordinere og eksekvere de mange handle-
planer.

Radikale - biodiversitet mere natur - politik

Vildere og grønnere

Radikale Venstre vil mere vild og varieret natur. Vi vil gøre Kolding til en giftfri kommune og vi vil udvikle bymidten til et moderne grønt samlingspunkt for kommunens borgere. Vi vil kæmpe for de lokale fødevarer og etablere et forsøgsområde, hvor vi kan udvikle det økologiske og naturnære landbrug.

Grøn infrastruktur

Besparende og vedvarende.

Radikale Venstre vil have klare mål for energieffektivisering og udvikling af den vedvarende energi. Vi vil udfase brugen af fossile brændsler og arbejde for, at Kolding Kommune som geografisk enhed bliver CO2-neutral og selvforsynende med vedvarende energi til el og varme.

Radikale - cirkulær økonomi

Fra affald til varig ressource

Radikale Venstre vil arbejde for, at kommunens indkøb og udbud stiller målrettede grønne krav til leverandørerne, så kommunen understøtter den cirkulære økonomi. Og så vil vi gøre det nemt for den enkelte borger at sortere affaldet.

Radikale - infrastruktur - cykelstier

Renere og sundere

Radikale Venstre vil skifte bilkaos ud med en gennemtænkt, grøn infrastruktur. Vi siger max 30 min. på cykel for alle der bor og arbejder i Kolding by. Det er nu, vi skal bygge et gennemtænkt netværk af ladere til el-cykler og elbiler. Og det er nu, vi skal styrke delebilsordninger, flextrafik og offentlig transport.

Radikale - grøn byggeri

Bæredygtig by, land og vand

Radikale Venstre vil arbejde for, at alt fremtidigt byggeri tager højde for hele livscyklussen fra produktion og brug til bortskaffelse. Den eksisterende bygningsmasse skal energieffektiviseres og holdes attraktiv og vi skal udnytte kommunens egne lokaler bedre, så vi undgår spild.

Radikale - grøn vækst

Viden, værktøj og wauw

Radikale Venstre vil styrke fokus på grøn ledelse, bæredygtigt design og grøn teknologi. Vi ønsker at tiltrække flere uddannelser, så Kolding som uddannelsesby både står for design og bæredygtighed. I samarbejde med de lokale uddannelser og erhvervslivet vil vi sætte fart på lokal innovation og udvikling af klima- og biodiversitetsvenlige løsninger.

GRØN PLAN - RADIKALE

GRØN PLAN

Klimaet og miljøet er udfordret. Det kræver handling – nu. Der skal mange initiativer til, vi skal arbejde sammen på tværs og vi skal sikre en klar prioritering og en samlet langsigtet plan. 

Se den samlede plan her:

Grønne byrum skaber trivsel

Visioner og værktøjer

Vi er i fuld sving med workshop – både online og i virkeligheden – med fagfolk, borgere, medlemmer og andre interessenter. Har du input og inspiration, så kan du være med (og nej, du behøver ikke være Radikal for at være med) Ideer kommer i mange farver.