Flere grønne arbejdspladser 

Fremtidens arbejdspladser er grønne. Det gælder både viden, håndværk og produktion er grønne. Her kan Kolding som uddannelses- og efteruddannelsesby være med til at understøtte fremtidens grønne komptencer inden for både produktions- og videnserhverv.