Grøn transport

Grønne biler og busser

Tiden er løbet fra de fossile brændsler. Vi har en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at minimere CO2-forureningen.

Som rollemodel er det naturligt, at Kolding Kommune går forrest i omstilling til el. Det gælder også de busser, som kører på skoleruterne, uagtet at det kan være billigere at lade disse busser køre på diesel.

Konkrete indsatser frem mod 2030

Vi arbejder for en fælles principbeslutning om, at al nyindkøb og leasing af biler og busser skal være ren el, og det skal træde i kraft med det samme. Det gælder ALLE kommunens køretøjer.


Kolding - BRT-busser

Hurtigbaner til busser

Hurtigbaner til elbusser, også kaldet BRT er én af de mest moderne løsninger indenfor offentlig transport. 

Grøn transport

Grønne biler og busser

Tiden er løbet fra fossile brændsler. Vi har en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at minimere CO2-forureningen. 

Mere samkørsel. Mere delebil.

Samkørsel og delebiler

I dag skal man kigge langt efter delebiler og delecykler i Kolding. Det kan gøres bedre

VEJEN ER GRØN

Radikale - vejen er grøn
GRØN INFRASTRUKTUR 2030

Vejen er grøn: temaer

Radikale - infrastruktur - cykelstier

DEN GRØNNE CYKELKOMMUNE

Flere skal cykle
Kolding Radikale Bilfri midtby

GRØN BILFRI MIDTBY

Grønne oaser og pladser
Kolding - BRT-busser

GRØN MODERNE TRANSPORT

SAMMENHÆNGENDE

VÆR MED

BLIV MEDLEM