Grønere biler og busser

Kolding som virksomhed skal gå forrest i udfasningen af fossile brændsler. Derfor er det oplagt, at al nyindkøb og leasing af biler og busser omlægges til ren el eller anden vedvarende energi med det samme.

Omstillingen til el-biler kræver generelt, at netværket af ladere til el-biler udvikles. Den overordnede strategi for en bæredygtig infrastruktur skal sikre, at netværket udbygges netop dér, hvor privatbilerne supplerer fodgængere, cyklister og kollektiv transport mest meningsfuldt. F.eks. til taxier, der dagligt kører mange kilometer, flextrafik, delebiler og beboere i kommunens landområder.