Grønnere. Sammen. 

Den grønne omstilling er omfattende, og den er med til at øge behovet for inddragelse af borgerne. Radikale Venstre mener, at inddragelse i Kolding skal være reel, så borgerne får mulighed for at bidrage med udvikling og inspiration til vores fælles retning fremad.

LYT TIL EKSPERTER OG BORGERE: Vi lytter. Både til eksperter, forskere, vores egne fagfolk i forvaltningerne – så vi arbejder med afsæt i viden og indsigt. Men vi skal også sætte borgerne meget mere i spil. Det er den almindelige borger, der er eksperten, når det handler om, hvordan det er at bo, leve og arbejde i Kolding Kommune – og hvordan vi bedst skaber grøn omstilling, der virker i hverdagen.

Borgerne skal inddrages. Derfor vil Radikale Venstre aktivt bruge muligheden for at oprette særlige opgaveudvalg, borgerråd og nye måder at inddrage borgerne. På den måde kan borgerne få medindflydelse og medansvar for konkrete problemstillingerOg politikerne vil få ny viden og ideer, der kan afprøves i samspil med lokalbefolkningen.  

Det ser vi som et positivt samspil, ikke kun på det grønne område, men generelt i kommunens politik. 

LEVENDE LABORATORIUM: Vi vil sætte hele kommunen i spil, som et levende aktivt laboratorium for fremtidens bæredygtige løsninger. Design er at skabe med borgerne og miljøet i centrum – og vi vil være det sted, hvor de innovative nye løsninger bliver udviklet og afprøvet i praksis.

GRØN TASK FORCE: Den grønne omstilling giver nye muligheder for skabe udvikling, men det stiller store krav til koordinering og samarbejde mellem de centralprivate aktører og kommunen. Vi har brug for, at de lokale kræfter trækker i samme retning. Derfor ønsker vi at etablere en tværgående enhed i samarbejde med lokale virksomheder, forsyningsselskaber, foreninger og uddannelsesinstitutionerEnheden skal eksekvere de godkendte handleplaner og følge op med statusrapporter, som kan danne baggrund for nye delmål m.v. På den måde kan vi sikre, at vi sammen opnår den ønskede fremdrift.  

SÅDAN VIL VI GØRE 

  • Aktivt engagere borgerne i den grønne omstilling – nye borgerinvolverende initiativer iværksættes og afprøves
  • Afsætte grønne puljer til borgeridéer til grønne initiativer og pilotprojekter
  • Afsætte ressourcer til en tværgående enhed på tværs af kommune, forsyningsselskaber, erhverv, uddannelser og foreninger