Nej til Hærvejsmotorvej
Ja til udvidelse af E45

Fremtidens udvikling og vækst skal bygge på bæredygtige principper. Det gør man ikke med en ny Hærvejsmotorvej tværs gennem kommunen, der splitter naturområder og øger belastningen fra privatbilisme yderligere. I stedet skal vi vise, at vi er blevet klogere og kan levere grønnere transportløsninger, der peger ind i fremtiden.

E45 indgår allerede naturligt i kommunens infrastruktur og bør derfor også fungere, som den hovedfærdselsåre det er, uden at det skal være forbundet med dagligt kaos og ulykker. For E20/E45 støtter vi derfor en udvidelse omkring Kolding. Dette skal suppleres med øget indsats for delebils- og samkørselsordninger i øvrigt.

Desuden ønsker vi at sætte gang i et samarbejde med nabokommunerne, så vi på længere sigt kan udvikle et reelt attraktivt alternativ med offentlig transport.