Kolding - BRT-busser

Hurtigbaner til busser

Hurtigbaner til elbusser, også kaldet BRT – Bus Rapid Transit – er én af de mest moderne løsninger indenfor offentlig transport. De kan levere en service i form af hastighed, frekvens og komfort, der matcher letbaner, men da de ikke kræver skinner, er de markant billigere i anlæg, drift og vedligehold end letbaner.

Radikale Venstre ønsker, at borgerne i Kolding får adgang til moderne offentlig transport. Derfor vil vi undersøge muligheden for at anlægge en BRT-rute, som binder det centrale Kolding sammen.

Konkrete indsatser frem mod 2030

Vi arbejder for at få undersøgt mulighederne for at etablere en hurtigbane til elbusser (BRT-rute), der nytænker den offentlige transport i Kolding.

Vi tænker ruten skal dække de væsentligste institutioner i det centrale Kolding, herunder Banegården, busterminalen, sygehuset, storcentret, stadion og campus ved SDU.

Fakta: Bus Rapid Transit

BRT står for Bus Rapid Transit og det minder mest af alt om en letbane uden skinner.

Det er busser, der kører i særlige busbaner afmærket på vejene. Dermed giver de en hurtig og pålidelig rejsetid, som ikke er påvirket af trængselsproblemer.

For en by af Koldings størrelse vil en BRT-rute kunne udgøre en væsentlig del af rygraden i den offentlige transport med faste hurtige afgange, som forbinder væsentlige bygninger og områder og samtidig bidrager til at minimere trængslen på vejene.

Illustrationen er blot et eksempel på, hvordan en BRT-rute kan styrke sammenhængen og gøre det nemmere og hurtigere at komme rundt i Kolding. Første skridt vil være at afsætte midler til en undersøgelse, der skal sikre, at grundlaget for en BRT-rute er på plads. Først derefter kan den egentlige planlægning gå i gang.

Tør vi. Kan vi.

Vidste du, at Aalborg allerede har planlagt en BRT-rute til en 12 km lang strækning fra byens væddeløbsbane gennem midtbyen til Nyt Aalborg Universitetshospital. Den nye rute forventes at åbne i 2023.


Kolding - BRT-busser

Hurtigbaner til busser

Hurtigbaner til elbusser, også kaldet BRT er én af de mest moderne løsninger indenfor offentlig transport. 

Grøn transport

Grønne biler og busser

Tiden er løbet fra fossile brændsler. Vi har en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at minimere CO2-forureningen. 

Mere samkørsel. Mere delebil.

Samkørsel og delebiler

I dag skal man kigge langt efter delebiler og delecykler i Kolding. Det kan gøres bedre

VEJEN ER GRØN

Radikale - vejen er grøn
GRØN INFRASTRUKTUR 2030

Vejen er grøn: temaer

Radikale - infrastruktur - cykelstier

DEN GRØNNE CYKELKOMMUNE

Flere skal cykle
Kolding Radikale Bilfri midtby

GRØN BILFRI MIDTBY

Grønne oaser og pladser
Kolding - BRT-busser

GRØN MODERNE TRANSPORT

SAMMENHÆNGENDE

VÆR MED

BLIV MEDLEM