Revurdering af lokation for vindmøller

Tilbage i 2013 blev der i Kolding Kommune udpeget otte områder til vindmøller. Siden har teknikken bag vindmøllerne udviklet sig markant og nye løsninger er kommet til. 

Vi ser stadig landbaserede vindmøller som en del af den samlede løsning, men mener at det er naturligt at revurdere, hvordan områderne i dag udnyttes energimæssigt optimalt på en måde, der generer naboerne mindst muligt.