Mere liv i fjorden

Biodiversiteten i havet er også under pres, og der er brug for at sikre et rent og varieret vandmiljø i Kolding Fjord.

Derfor vil vi arbejde for et stærkere og mere forpligtende samarbejde om miljøbeskyttelse og biodiversitet med de andre kommuner omkring Lillebælt, og gerne som led i en styrkelse af Naturpark Lillebælt samarbejdet.

FAKTA
Naturpark Lillebælts hjemmeside kan du læse mere om vandmiljøet og naturparkens arbejde.