Mere samkørsel. Mere delebil.

Mere samkørsel. Mere delebil.

I dag skal man kigge langt efter delebiler og delecykler i Kolding. Og det kræver nærmest en bil, hvis man skal benytte samkørselspladserne ved motorvejen, da de hverken er tænkt sammen med cyklisme eller offentlig transport. Det mener vi kan gøres bedre.

Vi har brug for en sammenhængende infrastruktur, hvor bilisme tænkes sammen med cyklisme, offentlig transport og delebils- og samkørselsordninger.

Konkrete indsatser frem mode 2030

Vi arbejder for flere og bedre samkørselspladser langs motorvejen. Der skal være moderne p-forhold med ladere til elcykler og elbiler og faciliteter som toiletter og opholdsrum. Desuden skal de understøtte delebils- og samkørselsordninger som f.eks. NaboGo og GoMore.

Indsatsen for delebiler og samkørsel, skal indgå i en samlet indsats, der dækker hele kommunen, og som også omfatter delecykler.

Indsatsen skal bidrage til at aflaste vejnettet – i byen, i landdistrikterne og på motorvejen.


Kolding - BRT-busser

Hurtigbaner til busser

Hurtigbaner til elbusser, også kaldet BRT er én af de mest moderne løsninger indenfor offentlig transport. 

Grøn transport

Grønne biler og busser

Tiden er løbet fra fossile brændsler. Vi har en forpligtelse til at gøre, hvad vi kan for at minimere CO2-forureningen. 

Mere samkørsel. Mere delebil.

Samkørsel og delebiler

I dag skal man kigge langt efter delebiler og delecykler i Kolding. Det kan gøres bedre

VEJEN ER GRØN

Radikale - vejen er grøn
GRØN INFRASTRUKTUR 2030

Vejen er grøn: temaer

Radikale - infrastruktur - cykelstier

DEN GRØNNE CYKELKOMMUNE

Flere skal cykle
Kolding Radikale Bilfri midtby

GRØN BILFRI MIDTBY

Grønne oaser og pladser
Kolding - BRT-busser

GRØN MODERNE TRANSPORT

SAMMENHÆNGENDE

VÆR MED

BLIV MEDLEM