Merete Due Paarup

Navn: Merete Due Paarup
Alder: 5o år
Erhverv: Selvstændig
Bor:  Jordrup

PRIVAT:
Jeg bor på landet lidt uden for Jordrup, hvor vi også har kontor og driver et kreativt kommunikationshus. Jeg er gift med Jørgen og har sammen i 5 voksne børn, hund og heste. Før vi flyttede til Danmark i året 2000 boede vi i El Salvador, Costa Rica og Belgien. Vi er begge to hollændere. Jeg taler en del sprog, er glad for at være ud i naturen, er havemenneske (giftfri med undtagelse for sneglegift), kultur-elsker og madglad (gerne vegetarisk og økologisk – men ikke ortodoks), og jeg prøver at være en god ven.

PROFESSIONELT:
Jeg er selvstændig og arbejder med kommunikation, kampagner og konceptudvikling. arbejder med kommunikation  Jeg har en international baggrund, er cand. jur. fra Holland (som godt nok hedder noget andet dér – både landet og titlen), og cand. mag. i engelsk fra Syddansk Universitet. Sidstnævnte uddannelse har jeg brugt i 11 år, først som undervisningsassistent på SDU, og siden som gymnasielærer på Kolding Gymnasium. Sidste år sprang jeg ud som fuldtids forfatter. I mange år har jeg været frivillig på alle mulige fronter i vores lokalsamfund på Stenderup Halvøen, hvilket i 2016 kulminerede i en deltidsstilling som landsbykoordinator.

POLITISK:
Jeg sidder i dag i Kolding Byråd i Børne- og uddannelsesudvalget, Kulturudvalget, Lokaldemokratiudvalget og er formand for Udvalget for Udfordrede boligområder.

Vi skal sætte DEMOKRATIET  I SPIL. Fremtidens kommune har høj involvering, inddragelse af borgerne i både udvikling og drift. Vi sætter borgerens ressourcer, ideer og erfaringer i spil. Vi er alle sammen kommunen – og sammen kan vi mere. Vi vil styrke lokaldemokratiet via borgerbudgetter, brugerråd, skolebestyrelser, elevråd, tænketanke, foreninger og frivillige. Vi vil sætte borgerne endnu mere i spil.
Vi designer livet sammen – det kalder vi demokrati i praksis!

Vi skal tænke mere LANGSIGTET: Hvis vi skal løse de store udfordringer med både klima/miljø og velfærd/demografi, så skal vi arbejde langsigtet, så vi får planerne til at arbejde sammen mod de store mål. Og hvis vi vil have ressourcer til at løfte store projekter i fremtiden skal vi sikre en robust og sund økonomien og en investeringfond, så vi kan spare op til de store investeringer. Vi kan mere – når vi tænker længere!

Vi skal arbejde meget mere PÅ TVÆRS. Når vi arbejder sammen kan vi løfte mere. Det gælder både internt i kommunen og eksternt via et bredt samarbejde med andre aktører private, organisationer,. frivillige og foreninger, Trekantområdet, Naturpark Lillebælt mm Fx klima- og miljøprojekter, der bliver til rekreative områder, byudvikling med midlertidighed der inddrager kultur, fritid og uddannelse, åben folkeskole versus iværksætteri og arbejdsmarked, private aktører samarbejder med offentlige. Vi kan mere, når vi spiller hinanden bedre.

Vi tror på FRIHED OG FAGLIGHED. Vi vil have mere frihed, fleksibilitet og frit valg – både til fagpersoner og til borgerne. Vi er forskellige og har forskellige behov – og vi vil fokusere flere løsninger med mulighed for moduler, fleksiblitet og valgmuligheder. Vi tænker også mere frihed til mere faglighed og mindre bureaukrati og kontrol, så der bliver mere tid til borgernær kernevelfærd istedet for papirarbejde og mere selvledelse eller lokal ledelse på fx skoler og instituioner. Vi tror på ansvar og ansvarlighed følge ad.

 

KONTAKT:

Mail: merpa@kolding.dk
Mobil: 3060 1001
Følg med på Facebook