Cykeloplevelser Kolding

Når oplevelsen er det vigtigste

Kolding er en kommune, som byder på en række store natur- og kulturoplevelser. Det er oplevelser, vi skal værne om, og som selvfølgelig skal være let tilgængelige for cyklister.

I nogle tilfælde er turen i sig selv en del af oplevelsen, og derfor fortjener de en vis plads til ro og langsommelighed.

Det ønsker vi at styrke med et øget fokus på oplevelsesveje.

KONKRETE INDSATSER FREM MOD 2030
Radikale Venstre vil prioritere at færdiggøre cykel-stien på Skamlingvejen det sidste stykke fra Binderup Strandvej til Sjølund. For at styrke Skamlingsbanken som en af vores største natur- og kulturattraktioner ønsker vi desuden at gøre Skamlingvejen til en oplevelsesvej med hastighed på max 60 km/t på strækningen fra Gamle Bjert til Sjølund.

Cykelruten skal på sigt indgå i et samlet netværk af oplevelsesveje og stier i Kolding Kommune.


Radikale - Børn cykler i skole

Børn cykler i skole

De gode vaner grundlægges i de første år. Derfor er det vigtigt, at det er trygt at lade sine børn cykle i skole.

En sammenhængende kommune

En sammenhængende kommune

Vi er én kommune, og det mener vi bør afspejle sig i infrastrukturen – også for dem der cykler.

Cykeloplevelser Kolding

Når oplevelsen er det vigtigste

Kolding er en kommune, som byder på en række store natur- og kulturoplevelser. 

Cykling Kolding

Cykling skal være sundere, lettere og ligetil

Cyklismen er et aktivt, der bør bruges målrettet til at mindste trængsel på vejene, nedbringe CO2 og gøre Kolding til en mere attraktiv kommune…

VEJEN ER GRØN

Radikale - vejen er grøn
GRØN INFRASTRUKTUR 2030

Vejen er grøn: temaer

Radikale - infrastruktur - cykelstier

DEN GRØNNE CYKELKOMMUNE

Flere skal cykle
Kolding Radikale Bilfri midtby

GRØN BILFRI MIDTBY

Grønne oaser og pladser
Kolding - BRT-busser

GRØN MODERNE TRANSPORT

SAMMENHÆNGENDE

VÆR MED

BLIV MEDLEM