Politisk udspil: Vejen er grøn

Vejen er grøn

Vi har en vision for fremtidens infrastruktur – og den er grøn. Det handler om en grønnere og bilfri midtby, mange flere cykelstier og sikre skoleveje – og ikke mindst grønnere offentlig transport. 

Se hele udspillet her

Den grønne cykelkommune

Vi vil investere massivt i flere cykelstier, der binder kommunen sammen og skaber sikre skoleveje – og bundet sammen med øvrig transport. 

Grøn og bilfri midtby

Vi vil en bilfri midtby med grønne oaser

Vi vil mennesker før biler. Vi vil give plads til oaser og stemningsfyldte veje – og skabe rum med plads til ro, oplevelser og fællesskaber. 

Grøn infrastruktur

Vi vil en sammenhængende moderne transport

En bæredygtig infrastruktur handler i høj grad om sammenhæng mellem forskellige transporttyper. 

Børn cykler i skole

Børn cykler i skole – naturligvis

De gode vaner grundlægges i de første år. Derfor er det vigtigt, at det er trygt at lade sine børn cykle i skole.

En sammenhængende cykelkommune

En sammenhængende kommune

Vi er én kommune, og det mener vi bør afspejle sig i infrastrukturen – også for dem der cykler. Vi vil binde centerbyerne bedre sammen.

oplevelsesveje

Vi vil skabe gode cykeloplevelser

Vi har store natur og kulturoplevelser at byde på i Kolding kommune. Det skal være attraktivt at cykle. Vi vil derfor skabe nye oplevelsesveje.

Det skal være lettere at cykle

Cykling skal være sundere, lettere og ligetil

Cyklismen er et aktivt, der kan mindske trængsel på vejene og nedbringe CO2. Vi vil skabe bedre infrastruktur for cykler fra pendlerpladser, cykel-parkering og mulighed for delecykler.

Rekreativ parkering

Rekreativ parkering i gåafstand

Vi vil skabe rekreative p-anlæg i kanten af midtbyen så det er let at komme til. Så det kun er beboer-, vare- og handicapkørsel der kører indenfor ringvejen.

Grønne byrum skaber trivsel

Grønne byrum skaber trivsel

Mennesker før biler. Vi vil en grøn og levende midtby med grønne oaser. De nye byrum skal have forskellige særpræg og aktiviteter. Ro, fælleskaber og trivsel.

Grøn infrastruktur

Hurtigbaner til busser

Hurtigbaner til busser, også kaldet BRT – Bus Rapit Transit – er én af de mest moderne løsninger indenfor offentlig transport. Vi ønsker mere og effektiv offentlig transport.

Grønne biler og busser

Grønne biler og busser

Tiden er løbet fra fossile brændsler. Vi har en forpligtelse til at gøre. hvad vi kan for at minimere CO2 forureningen. 

Mere samkørsel. Mere delebil

I dag skal man kigge langt efter dele biler og delecykler i Kolding. Vi vil arbejde for flere og bedre samkørselspladser og få flere både delebiler og samkørselsordninger i spil