Solceller på taget

Tagene på skolerne og på boligblokkene i kommunen udgør samlet set store arealer, der potentielt kunne udnyttes til solenergi på en måde, hvor det hverken generer borgerne eller det omkringliggende miljø. Derfor vil vi i samarbejde med skoler, boligforeninger og andre kæmpe for at få skabt de rammer, der gør muligt at udnytte dette åbenlyse potentiale.   

TØR VI. KAN VI
Vidste du, at det er et lovkrav i Frankrig, at tage i erhvervsområder skal udnyttes til enten grøn beplantning eller solceller? Toronto i Canada indførte et lignende krav tilbage i 2009.

Du kan læse mere om kravet i Frankrig på The Guardians hjemmeside.