Stop mudderkastning

Lillebælt skal ikke bruges som losseplads. Derfor vil jeg opfordre til at finde alternativer til dupning af mudder, såkaldt klapning, i Lillebæltet. Klapning medfører beviseligt massedød i havbunden. Det kan vi ikke være bekendt, hverken overfor os selv eller kommende generationer.

Jeg forstår derfor lystfiskernes modstand imod at anbringe 360.000 kubikmeter slam ved Trelde Næs fra Kolding. Slammet vil ifølge fiskeribiolog Kaare Manniche bidrage katastrofalt til fiskedød og iltsvindet i Lillebælt.
Min kritik bliver ikke mindre, når man vil grave store mængder af slam op i inderfjorden i Kolding, så det kommer til at frigøre svovlbrinte, som slår alt bundliv ihjel i Kolding Fjord. Vi risikerer med andre ord, at det tager livet af de store mængder lakseyngel, som svømmer ud fra tilløbet af Kolding Å og Dalby Å.

Min bekymring bliver blot endnu større, når man ifølge rapporten planlægger at dumpe materiale, som har fire gange så store mængder kvælstof og fosfor, som det man leder ud fra Lynetten i København.

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre flertallet i Kolding Byråd til at genoverveje deres ja til dumping af mudder fra Kolding Havn ved Trelde Næs. Der bør findes andre muligheder. Det er ikke en skade at begå en fejl, hvis man er klar til at lave den om, før den uoprettelige skade gennemføres.

Nils Sjøberg
Radikale (MF)