Vahida Hadzija Ajdarlar

Jeg hedder Vahida, jeg er 33 år. Jeg er gift med Ruzmir og sammen med vores to drenge på 6 og 12 år bor vi i Harte. Jeg er uddannet pædagog fra 2012, sidenhen har jeg også taget en kandidatuddannelse fra Århus Universitet, cand. Pæd antro. Til dagligt arbejder jeg i Røde Kors, Asylcenter Jelling, som støttepædagog og lærer. At arbejde med flygtninge, indvandrere og asylansøger er et særligt område for mig.

I 1994 kom jeg til Danmark med min familie. Krigen i Bosnien har ført os hertil. Mine rødder er fra Bosnien og Kosovo, men mange af mine danske veninder siger, at jeg er lige så meget dansk som alle andre borger i samfundet. Der er sket meget i samfundet siden jeg kom hertil. Det danske samfund har gennem de seneste årtier udviklet sig til et multikulturelt samfund, hvilket har medført en anden diversitet i samfundet og befolkningen. Forandringen i samfundet har skabt en hektisk debat omkring flygtninge – og indvandrere området, integrationsområdet, ghettoisering og dens problematikker. Hele den her negative billede og fremstilling af mennesker med anden etnisk baggrund som problematiske, særligt i medierne har både sat sit præg og indflydelse på, hvordan jeg ser mig selv i samfundet og hvordan samfundet ser på mig. Under begge mine uddannelser har jeg været særligt optaget af debatten indenfor integrationsområdet, derfor har jeg beskæftiget mig med emnet igennem flere af mine eksaminer, dette har resulteret i min store interesse i at arbejde inden for området.

Mærkesager: 
Integrationsområdet er den største grund til, at jeg vil ind i politik. Da jeg selv har anden etnisk baggrund, er min fordel, at anskue og se problematikkerne fra forskellige perspektiver. Dette giver mig den fordel, at jeg fx har en god forståelse for ghetto borger samt, hvorfor det er så svært for en stor del af minoriteterne at integrere sig i samfundet. Her har jeg nogle visioner og ideer til, hvordan der kan udvikles på området, så flygtninge og indvandrere ikke bliver problematiske og ødelæggende for sammenhængskraften i dk. Integrationen skal kunne lykkes, ved at vi står sammen, for at skabe et Danmark, hvor der er plads til forskellighed.

Motto:
Mit motto er, uden inddragelse ingen indflydelse, derfor er det en vigtighed at blive politisk aktiv, hvis man vil have indflydelse på politiske dagsordner.