En samlet grøn plan. Nu.

De Radikale i Kolding har en vision – og den er grøn. Klimaet og miljøet er udfordret og det kræver handling. Nu.

Der skal mange tiltag til – men vi har brug for en samlet plan med ambitiøse mål, hvor vi sammen med borgere, uddannelser og virksomheder kan realisere den grønne omstilling.

Klima- og biodiversitetskriserne er globale problemstillinger, men konsekvenserne rammer også lokalt, hvor vores daglige liv bliver påvirket i alt fra energi til transport, fødevarer, forbrug og adfærd.

Med en samlet grøn plan kan vi skabe rammerne for, at alle borgere uanset baggrund kan komme godt og trygt igennem disse forandringer. Vi kan sætte en retning, der ikke alene gør Kolding bæredygtig, men som også lægger fundamentet for en positiv vækst, der kan udvikle Kolding som grøn, levende og leveværdig kommune.

Med en samlet grøn plan kan vi skabe sammenhæng på tværs af sektorer, handleplaner og delmål, og ikke mindst får vi mulighed for at prioritere de mange tiltag, så vi kan gennemføre den grønne omstilling skridt for skridt med respekt for vores fælles ressourcer og medarbejderne, der skal være med til at løfte opgaven.

Grøn betyder nu. Grøn betyder samlet plan.